A autovía AG-55

A Autovía da Costa da Morte, cunha lonxitude total de 27,7 km, discorre polos termos municipais de Carballo, Coristanco, Cabana de Bergantiños, Zas e Vimianzo,  e pódese dividir en dous tramos:

  • AG-55, Tramo Carballo – Baio Norte, de 25,5 km de lonxitude, con sección tipo Autovía; dobre calzada de 7 m de ancho cada unha con 2 carrís de 3,5 m, beiravía exterior de 2,5 m, beiravía interior de 1,5 m, mediana de dous metros (5 m entre liñas brancas) e bermas exteriores de 0,75 m.
  • VG-1.5., Tramo Baio Norte – Ligazón de Santa Irene, con 2,2 km de lonxitude, que dá continuidade á vía desde o pk 25+500 ata a súa conexión coa AC-552 (Coruña – Cee), nunha única calzada de 7 m de ancho con dous carrís de 3,5 m (un por sentido), beiravías de 2,5 m e bermas de 0,75 m.

Conta con oito enlaces completos situados en Carballo Oeste, Coristanco, Agualada, Rempenín, Nantón, Baio Este, Baio Norte e un nó de conexión en Santa Irene, ao final do tramo.

Construíronse 43 obras de drenaxe transversal, resoltas en xeral mediante bóvedas, marcos e tubos de formigón armado. A drenaxe lonxitudinal resolveuse mediante colectores, canles e cunetas laterais de seguridade de 3.40 m de ancho total..

Ao longo do tramo executáronse 18 pasos inferiores e 15 pasos superiores que repoñen a comunicación entre ambas as marxes do tronco da autovía. Ademais conta con seis viadutos lonxitudinais sobre os ríos Anllons, Rego dá Balsa, Rego de Gatos, Calvar, Fornelos e Rio Grande.

Construíronse un conxunto de camiños de servizo ao longo da traza que permiten acceder ás propiedades lindeiras e dispúxose do cerramento adecuado.

Así mesmo dotouse á Autovía de Sistemas Intelixentes de Xestión de Tráfico e construíuse un Centro de Conservación e Explotación, situado no núcleo da Piolla no termo municipal de Cabana de Bergantiños.

Completouse a actuación executando a sinalización, balizamento e sistemas de contención necesarios.

A autovía AG-55 foi posible…

Coa participación de: